Ishidobashi Shiratsugu Official Site

Ichijyusansai /

Seasoning

調味料単

Seasonings we use at Shiratsugu


Mirin  (sweet sake for seasoning) Hakusenshuzou(Gifu) 
Yonezu (Rice vinega)  Kyushusuzou(Fukuoka)
Kakisu (Persimmon vinega)    Kyushusuzou(Fukuoka)
Shouyu(Soy sauce)           Shokinshoyu(Kagawa)
Miso   Wakamiyamiso(Fukuoka)